Köpvillkor

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2020-09-27

INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbplatser som drivs av Vara Medveten Med Tapper. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Vara Medveten Med Tapper, org. nr 830820-4802, Jasminvägen 4, 473 33 Henån (hädanefter ”VM” eller ”vi”).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbplats förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför vänligen att noga läsa igenom villkoren innan du använder vår sida och genomför ditt köp.

BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning från dig skickar vi en elektronisk bekräftelse till din e-postadress som kvittens på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med oss. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på det köp du genomfört.

BETALNING

Du kan välja att betala med kreditkort eller PayPal. Vid betalning med kreditkort sköter PayPal alla våra banktransaktioner. VM hanterar inte själv några kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Betala säkert med Visa, eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Paypal med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vi tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av VM.

PRISER

Alla priser som visas på VM´s webbplatser, är inklusive moms, i enlighet med gällande lagstiftning. 

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. VM förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda VM att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

Köp av nedladdningsbar produkt

Om inget annat är angivet, har du 14 dagars ångerrätt för digitala produkter (downloads) köpta hos VM och du har som köpare två års reklamationsrätt. Detta gäller alla digitala produkter på våra hemsidor (Tydligt markerat med texten download eller meditation, MP3, PDF och andra digitala filformat).

Nedladdningsbar digital produkt finns efter betalning tillgänglig direkt från webbsidan via länk som fås omgående när köpet är slutfört, eller med den länk som skickas till kundens e-post.

Om du av någon anledning inte kan ladda ner filerna ur din beställning, var vänlig kontakta VM via e-post. Därutöver har vi inte möjlighet att ge teknisk support.

GARANTI  

Friskrivning

Lägg märke till att upplevelse och resultat varierar som en naturlig följd av att varje person är unik. Resultatet kommer bland annat stå i relation till personligt ansvar, att produkten används så som vi rekommenderar, och villighet att bli positivt överraskad av effekten.

Lägg också märke till att våra produkter inte är menade att ersätta läkare, psykolog, terapeut, medicinering och dylikt, utan att fungera som ett effektivt komplement till annan typ av behandling. Ej heller kan man garantera fysisk läkning eller att olika diagnoser försvinner på ett mirakulöst sätt. 

Om du av någon anledning medicinerar eller står i kontakt med läkare/psykolog/terapeut eller får annan professionell hjälp och inte känner dig säker på att Sverige Mediterar är bra för dig, rekommenderar vi att du tar upp det till diskussion med vederbörande innan du börjar använda våra övningar.  

VM erbjuder 100% nöjdhetsgaranti på utvalda produkter. Vilka framgår av varje enskild produktbeskrivning. 

VM ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande som kunden ansvarar för. VM ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till på Webbplatserna. VM svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

INSPELNING AV KURS

Det kan förekomma att vissa av VM:s kurser är skapade för att säljas som en färdig produkt ut till kund. Detta står då alltid på berörd kurssida innan kursstart.

Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd deltagare före försäljning ut till kund

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på våra webbsidor kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Din valmöjlighet är viktig för oss och du har självklart rätt att begära tillgång till din data. Om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. VM använder också cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av webbsidorna. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies i personuppgiftspolicy.

PRODUKTINFORMATION

VM har rätt att justera priser, ta betalt för tillkommande kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så bra som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

FORCE MAJEURE

VM ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom vår kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att VM eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Våra webbsidor kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. VM tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidorna, vänligen kontakta oss.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir VM:s egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. VM förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av våra webbsidor. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidorna, med undantag för fall då Vara Medveten Med Tapper, org. nr 830820-4802, självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sin hemvist.

UPPSÄGNING

Sverige Mediterar förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidorna efter eget tycke. Till exempel om vi misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på våra webbsidor, som tillhör Vara Medveten Med Tapper, org. nr 830820-4802, får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av oss. All användning av sverigemediterar.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Vara Medveten Med Tapper.

Våra webbsidor ägs exklusivt av Vara Medveten Med Tapper. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Vara Medveten Med Tapper, org. nr 830820-4802. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Vara Medveten Med Tapper.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV PRODUKT

Produkter som köpts på www.sverigemediterar.com är endast för privat bruk. Inget kommersiellt bruk är tillåtet utan enskilt avtal. Om du vill citera något av det inköpta materialet, känner vi förtroende för att du som kund gör detta på ett etiskt försvarbart sätt. Som kund är det ditt ansvar att det inköpta materialet inte lämnas ut till tredje part. Om detta avtal inte respekteras av dig som kund kommer du att kunna åtalas enligt gällande lag. Genom att klicka på ”Jag accepterar villkoren” uppger du att du har läst och förstått våra köpvillkor.

ÄNDRINGAR

VM kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och VM. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

Bolagsinformation:

Vara Medveten Med Tapper, Jasminvägen 4, 473 33, Henån, Sverige

Kontaktuppgifter: hej@sverigemediterar.com

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller funderingar kring våra produkter eller något annat. 

Vi önskar dig en fridfull dag med mycket tid till meditation :)Sveroge

Vad vill du uppleva?

Vi har skapat meditationer med olika teman för att du ska kunna välja vad du vill uppleva mer eller kanske mindre av. Klicka på någon av bilderna för att upptäcka meditationer som passar för dig.